Správce osobních údajů

Jméno: City Realex, a.s., 
IČO: 61247961
Adresa: Praha 10, Tenisová 954/16
E-mail: cityrealex@cityrealex.com
Telefon: +420 296 338 444
(dále jen „Správce“)
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zákonný důvod zpracování

Souhlas daný subjektem údajů Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Účel zpracování

Komunikace mezi Správcem a Subjektem údajů jako fyzickou osobou podnikatelem, příp. zástupcem podnikatele právnické osoby v návaznosti na obchodní vztah a věrnostní program.

Příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé údržby redakčního systému eshopu.
Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu 3 let, nestanoví-li jiný právní předpis Správci, aby osobní údaje archivoval po dobu delší.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

 

Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

 

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Naše garance

Jsme připraveni vám poradit

Jsme připraveni vám poradit

Poradna je určena pro vaše krátké dotazy. Zašlete nám dotaz.

Intimní poradna
Stoprocentní diskrétnost

Stoprocentní diskrétnost

Diskrétní balení vašeho zboží a ochrana osobních údajů.

Diskrétnost a důvěra
Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost je i pro nás u produktů na prvním místě.

Zdravotní nezávadnost