Informace o zpracování osobních údajů - obchodní sdělení

Pro případ zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu.

Správce osobních údajů

Jméno: City Realex, a.s., 
IČO: 61247961
Adresa: Praha 10, Tenisová 954/16
E-mail: cityrealex@cityrealex.com
Telefon: +420 296 338 444
(dále jen „Správce“)
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zákonný důvod zpracování

Souhlas daný subjektem údajů Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Účel zpracování

Přímý marketing, zasílání obchodních sdělení.

Příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být poskytovatelé údržby informačního systému, poskytovatelé údržby redakčního systému eshopu a společnosti zajištující marketingové služby pro Správce.
Správce nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu 5 let, nestanoví-li jiný právní předpis Správci, aby osobní údaje archivoval po dobu delší.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá. Požádat je možné přes kontakt Správce nebo přes kontaktní emailovou adresu zákaznického centra Správce zasilky@cityrealex.com

 

Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů dává subjektu údajů možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Naše garance

Jsme připraveni vám poradit

Jsme připraveni vám poradit

Poradna je určena pro vaše krátké dotazy. Zašlete nám dotaz.

Intimní poradna
Stoprocentní diskrétnost

Stoprocentní diskrétnost

Diskrétní balení vašeho zboží a ochrana osobních údajů.

Diskrétnost a důvěra
Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost

Zdravotní nezávadnost je i pro nás u produktů na prvním místě.

Zdravotní nezávadnost