Diskrétní nákup

 

1. Expedice zboží

Diskrétní balení pro zákazníkyZboží balíme do kartónových krabic a jako odesílatele uvádíme City Realex, a.s. Takto zabalený balíček je 100% diskrétní.

 

2. Přístup k osobním údajům

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Naše společnost City Realex, a.s., se sídlem Tenisová 954/16, 102 00 Praha 10, IČO: 61247961 (dále jen City Realex) je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, chránit soukromí návštěvníků našich Internetových stránek a prodejen sítě Erotic City. Přečtěte si, prosím, následující informace, které Vám pomohou pochopit možné použití Vašich osobních údajů.

Účelem zpracování vašich osobních údajů je:

  • zjednodušení procesu následného objednání a dodání zboží
  • nabízení a informování o produktech a službách společnosti City Realex popř. za jiným marketingovým účelem
  • hodnocení dostupnosti služeb společnosti City Realex  ve vztahu k jeho zákazníkům
  • přizpůsobení obsahu anebo úpravy těchto webových stránek pro jednotlivého uživatele
  • oznamování o aktualizaci těchto webových stránek uživatelům

Doba zpracování osobních údajů

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu neurčitou. Tento souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat zde.

Zpřístupnění dalším osobám

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Těmito subjekty, kterým mohou být osobní údaje smlouvou zpřístupněny, jsou organizace průzkumu trhu. Vaše osobní údaje nezpřístupníme jiným subjektům než těm, u kterých tuto povinnost stanoví platný právní předpis, nebo subjektům, s nimiž bude uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, která ochrání vaše práva stanovená zákonem o ochraně osobních údajů.

Další podmínky zpracování osobních údajů

Přečtením tohoto prohlášení o právu na soukromí berete na vědomí své právo přístupu k osobním údajům naší společnosti poskytnutým, jakož i práva na opravu takových osobních údajů a dále své právo požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od naší společnosti vysvětlení a odstranění případného závadného stavu.