Horoskopy

V současné době prožívá renesanci jedna z nejvážnějších prastarých esoterických disciplín. Je to astrologie. Ze všech tzv. okultních věd, které ve všech dobách poutaly pozornost lidstva, pronikla astrologie až ke královským dvorům, vedla politiky a určovala nebo usměrňovala denní život jednotlivců. To vše dokumentují dějinné archivy všech národů.

Podle Kabaly mají hvězdy na člověka značný vliv, protože planetární konstelace určují při početí a narození veškeré vlastnosti, psychické a fyzické schopnosti i tužby jedince. Horoskop narození nám tedy může dát klíč k pochopení našeho života a podle toho nám pomůže i naplnit naše očekávání.

Slunce

Středem naší planetární soustavy je Slunce, kolem kterého obíhají planety. Spolu se Sluncem tvoří v okamžiku narození mapu, ve které se dozvíme vše potřebné o našich dispozicích. Včetně způsobu, jakým vnímáme sexualitu, i to, co uspokojí naše touhy a přání. I když tato publikace je zaměřená na vliv postavení Slunce ve znameních Zvěrokruhu, je třeba vědět, že na sexualitě člověka se podílí i ostatní planety a jejich vzájemné postavení v horoskopu narození. Proto nelze žádnou záležitost posuzovat výlučně podle slunečního znamení, i když nám právě toto hodně poví. Kdo toto pochopí, bude se méně ptát, proč jeden Kozoroh není jako druhý, čím jsou si podobní například Býk a Štír nebo jak je možné, že sexuální apetit Panny je v něčem jiný než ten váš, pokud jste narozeni ve stejném znamení. Temperament, který se projevuje také v záležitostech sexuality a přístupu k partnerství, však můžeme do značné míry určit právě podle znamení a živlu, kde se Slunce v horoskopu nachází.

Milostné záležitosti

Tak například platí, že největší talent k prožívání samotných milostných záležitostí mají ohnivá znamení, tedy Beran, Lev a Střelec. Jejich nadšení, radost z plození a silný citový život jsou zárukou, že jejich milostný život bude dostatečně pestrý a v okolí také často poměrně známý. I když Beran a Střelec vidí dobývání především jako hru, zatímco Lev se snaží víc upoutat svojí osobností. Ve všech případech však jde především o lov a hru, kdy cesta bývá zajímavější než cíl. Tito lidé touží vyniknout a projevit svoji jedinečnost a při vyspělé úrovni to znamená, že tvůrčím způsobem reagují na dění v partnerském vztahu a touží se v jeho rámci rozvíjet. V opačném případě však může dojít k povrchnosti v přístupu k milostným vztahům a k touze si především užít.

Vodní znamení

Parketou vodních znamení, Raka, Štíra a Ryb, je zase daleko spíš říše citů než dobrodružství. Vodní znamení vědí leccos o proměnlivosti vášní a fantazii a milostný potenciál charakterizovaný tímto živlem mívá nejrůznější podobu. Nejlépe však slyší na touhu po emocionálním bezpečí a zachovávají si spojení s instinktivní stránkou života. Vzájemné pocity jsou tu víc, než bezuzdné dovádění a milostné dobývání. Podvědomě vycítí potřeby partnera a umějí na ně odpovídajícím způsobem reagovat. Vodní znamení mají touhu patřit partnerovi a vztahy berou vážně. Někdy se chovají v podstatě mateřsky, ale také mohou od druhého mateřské chování a přehnanou péči vyžadovat.

Vzdušná znamení

Tomuto pojetí vztahů málo rozumějí Blíženci, Vodnář a Váhy – vzdušná znamení. V milostném vztahu špatně snášejí přílišnou intenzitu a těsnost, zato dávají přednost intelektuální pružnosti a milují výměnu názorů. Jejich vztahy jsou typické živostí, nároky na toleranci a společné zájmy. Potřebují obdiv a ocenění, ale ani sexualita tu nepřichází zkrátka. Chlad a plánovitost se tu snáší jen velmi špatně. Jejich milostné vztahy bývají nekonvenční, ale protože mají málo chuti po hlubokém citovém splynutí, jsou dobře slučitelná s tím, kdo je podobně svobodomyslný a neochotný k přílišnému citovému zapletení. Závaznost, norma a tradiční pojetí v oblasti sexu je dokáží zahnat na míle daleko.

Zemská znamení

Zemská znamení, Panna, Kozoroh a Býk, se naproti tomu docela dobře snesou s ohledem na normu v nejrůznějších podobách. Mají sklon „správně“ se chovat na poli sexuality, i když takový Býk ji konzumuje obvykle s velkou chutí. Zemská znamení přitahují především ty, kdo se bez problémů identifikují s kolektivními měřítky, je-li to třeba, umí se omezit ve svých projevech a správně ocení předvádění přiměřené aktivity a sil ve správnou chvíli. Solidní materiální základna je pro ně základní podmínkou emocionální stability a pohody i v posteli. To se nijak nevylučuje s případným erotickým založením, ale protějšek je přece jen hodnocen jako potencionální životní partner s ohledem na hmotnou prosperitu. Pak může být i smyslnost dovedena k vrcholu.

Harmonické vztahy

Každý ví, že k udržení harmonických vztahů je třeba sexuální přitažlivosti. Základem je tu však vlastní sebepoznání, teprve potom jsme schopni vycítit tužby našeho partnera. A neexistuje standard, který by stanovil, co je třeba k vytvoření vzájemné harmonie v této oblasti. Je nutné znát vlastní sexuální ideál, který máme ve své hlavě a srdci, zbavit se ignorování sexuality, ostychu, zákazů a mýtů, které dlouhý čas zavrhovaly tuto přirozenou součást lidského života, zbořit tabu, vytvořená v minulých staletích. Je čas uvědomit si svobodnou volbu. Každý by měl nahlédnout do svého nitra a pojmenovat své touhy, aby mohl najít se sebou slučitelného partnera. Kdo se bude tomuto tématu vyhýbat, stěží najde štěstí a naplnění v této důležité oblasti, a když, tak pravděpodobně po trpkých omylech a zbytečných trápeních. Horoskop umožňuje pojmenovat jak typ ideálního partnera, tak individuální vyjádření lásky. Nerespektování potřeb vlastního nitra vede ke zklamání stejně, jako nerespektování tužeb partnera, který se dříve nebo později odvrátí. Tato kniha by měla pomoci těm, kdo nezavírají oči před jednou ze základních podmínek partnerského soužití, a všem, kdo usilují o sebepoznání a naplnění požadavků v oblasti sexu.

Znamení zvěrokruhu