WATERTORTURE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
WATERTORTURE
Watertorture - mučení vodou – jde většinou buď o tlakovou vodu, jejíž dopad na tělo je bolestivý, nebo o vyložené topení. Buď soft = například lití vody na látku, nataženou