VISIONISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
VISIONISMUS
Visionismus - sexuální potřeba pozorovat sebe sama v zrcadle při pohlavním aktu. (latinsky visio, visionis = pohled, zjevení)