URTIKACE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
URTIKACE
Urtikace - postiženému poskytuje sexuální uspokojení, je-li šlehán kopřivami