TRANSGESTISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
TRANSGESTISMUS
Transgestismus - přebírání typických pohybů, gest a posunků druhého pohlaví (latinsky trans = z druhé strany, gestus = gesto)