SADOMASOCHISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
SADOMASOCHISMUS
Sadomasochismus - sexuální praktiky kombinující sadistické a masochistické prvky mezi jedinci při sexuálním aktu. „Rozumný“ sadomasochismus uznávající SSC (základní pravidlo sadomasochismu = Safe, Sane, Consensual. Bezpečně, s rozumem a po dohodě)  je již považován za „běžnější“ druh sexuálního soužití.