SADISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
SADISMUS
Sadismus - nutkavá potřeba trýznit, trápit a mučit partnera (partnerku) v průběhu sexuálního aktu i mimo něj. Bolestné výkřiky sadistu ihned sexuálně stimulují. Sadistické sklony mohou být kontrolované = v rámci BDSM - podle předem dohodnutých pravidel, nebo patologické = bez kontroly nad svým jednáním. (markýz de Sade, 1740 – 1814)
Druhy sadismu:
- impulsivní – neodolatelný vnitřní impuls krutosti, končící i smrtí partnera
- kompenzační – úplné nahrazení soulože sadistickými projevy
- konjunkční – touha po sexuálním styku spojená s touhou po působení bolesti partnerovi
- psychický – vzrušení z týrání svého partnera nebo přítomných lidí ponižováním, šikanováním a jinými tělesně nebolestivými metodami
- slovní – nutkání hrubě nadávat partnerovi (zvláště při styku)
- symbolický – sexuální vzrušení z morálního a sociálně společenského tyranizování partnera výčitkami, hádkami, scénami…