PRESBYTEROFILIE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
PRESBYTEROFILIE
Presbyroterofilie - sexuální náklonnost ke starším lidem (řecky presbyteros = starší)