PORNOGRAFIE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
PORNOGRAFIE
Vznik tohoto výrazu se přisuzuje z řečtiny - pórnē = nevěstka, kněžka a grafein = psát. Tedy z řeckého slova "pornographos" = nemravny. Ovšem v prapůvodu to byl pisatel, který psal o nevěstkách. Z Francie také pochází pornographe = pisatel obscénních článků. K označení "umění" zabývajícího se erotikou se začalo používat okolo roku 1880. erotikou. Pornografie  jako slovo  pochází z řečtiny a znamená »bez podpisu«.