PLURALISMUS SEXUÁLNÍ

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
PLURALISMUS SEXUÁLNÍ
Pluralismus sexuální - touha po provozování skupinového sexu (latinsky pluralis = množství, větší počet)