ONANISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
ONANISMUS
Onanismus - chorobná potřeba časté onanie. Onanie vznikla ze jména Ónan, což byl druhý syn Judův, který se ale neproslavil masturbací, ale přerušovanou souloží. Odmítal zplodit děti vdově po svém zemřelém bratrovi, za což byl bohem potrestán smrtí. (onanie – nesprávný výraz pro sebeukájení). Onanie vznikla na principu mrháním semenem, příliš časté masturbace na úkor pohlavního styku.