NEOTEROFILIE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
NEOTEROFILIE

Neoterofilie - sexuální náklonnost k mladším lidem stejného nebo i opačného pohlaví (řecky neoteros = mladší)