NAFUKOVÁNÍ

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
NAFUKOVÁNÍ
Jsou fetišistické a sexuální praktiky, při kterých se uzavírá celé tělo nebo pouze jeho části do uzavíratelných vaků, do kterých se přivádí stlačený vzduch a tím se nafukují. Z vaků jsou vyvedeny speciální hadice zajišťující volné nebo kontrolované dýchání. Vzniká tím jiné vnímání okolí, stavy transu i různé stavy klaustrofobie.