MYSOFAGIE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
MYSOFAGIE
Mysofagie - sexuálně motivovaná touha jíst cokoliv odporného /shnilé maso s červy, plesnivé potraviny, špínu, brouky…) (řecky mysos = vzbuzující odpor)