METATROPISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
METATROPISMUS
Metatropismus - obrácení úloh v sexuálním životě (žena aktivní, muž pasivní) (řecky meta = naopak, tropos = obrat)