METAMORFISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
METAMORFISMUS
Metamorfismus - sexuální touha po proměně v osobu opačného pohlaví, ve zvíře nebo bezcennou věc, s níž je potupně zacházeno (forma blízká masochismu) (řecky metamorphosis = proměna)