KOMPLEX ELEKTŘIN

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
KOMPLEX ELEKTŘIN
Komplex Elektřin - nezdravá láska dcery ke svému vlastnímu otci (Elektra byla dcera mykénského královského páru Klitaimnéstry a Agamemnóna, která přemluvila svého bratra Oresta, aby zabil nevěrnou matku a jejího milence Aigistha a tím pomstil vraždu svého otce Agamemnóna).