KLEPTOMÁNIE SEXUÁLNÍ

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
KLEPTOMÁNIE SEXUÁLNÍ
Kleptomanie sexuální - vyšší formou kleptomanie, kde je sexuální vydráždění již úzce spojené s krádežemi a ty jsou konány právě z tohoto důvodu.