INKVINAČNÍ PUD

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
INKVINAČNÍ PUD
Inkvinační pud - náhražkové sexuální chování, kdy se získává rozkoš znečišťováním jiného člověka, např. stříkáním inkoustu, mazáním výkaly apod.