HOROR SEXUALIS PARTIALIS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
HOROR SEXUALIS PARTIALIS
Horor sexualis partialis - jde o sexuální odpor k vlastnímu partnerovi vyvolaný bezděčně určitým sexuálním aspektem či detailem. (z latiny částečná sexuální hrůza).