GYPS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
GYPS
Gyps - sexuálně motivované sádrování – jedinci s touto úchylkou zažívají vzrušení při vytváření sádrových obvazů a jejich nošení. Jsou fascinování vzrůstající teplotou tuhnoucí sádry a velmi často se nechávají zasádrovat celí nebo dokonce zalévat tekutou sádrou do různých beden. V tomto případě je nutno používat speciální muly a tkaniny pro ochranu hrudníku – aby nedošlo k zatuhnutí sádry okolo prsních svalů a znemožnění dýchání.