ELEKTŘIN KOMPLEX

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
ELEKTŘIN KOMPLEX
Elektřin komplex - je opakem Oidipova komplexu = sexuální náklonnost dcer k jejich otcům. Může být způsobeno neexistencí matky nebo nenávisti k ní. Někdy se tento výraz používá i pro náklonnost dívek ke starším mužům.