DOMINANCE

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
DOMINANCE
Dominance - vůdčí postavení, chování jedince jako vůdčí osobnosti, často až despotické. Vyžaduje poslušnost a oddanost,