DIPPOLDISMUS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
DIPPOLDISMUS
Dippoldismus - týrání dětí ze sexuálních pohnutek (dle studenta Dippolda, jenž jako domácí učitel ubil jednoho chlapce k smrti)