ANANKASMUS SEXUÁLNÍ

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
ANANKASMUS SEXUÁLNÍ
Ankasmus sexuální – nutkání k určitému myšlení, pronášení slov nebo jednání sexuálně zaměřenému, vůlí neovlivnitelné