AMFIGENESIS

Rejstřík A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
AMFIGENESIS
Amfigenesis – sexuální inverze, homosexuální jedinec je schopen mít sexuální styky i s jedinci opačného pohlaví